Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2015

moowcat
12:07
Ludzie smutni są wtedy,
 kiedy nie rozumieją,
 że ze świata należy się śmiać 
,a nie go rozumieć. 
— Po sezonie
Reposted fromcytaty cytaty viatutaj tutaj
moowcat
12:03
Nikt mi tego nigdy nie powiedział. Że to jest ważne, co ja czuję. Że mogę czuć. Nikt mnie nigdy o to nie pytał.
— Małgorzata Halber
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viatutaj tutaj
moowcat
12:00
"(...) w środku jesteś spiętym, wystraszonym ciałkiem, które wolałoby porozumiewać się z otoczeniem za pomocą dziwnych dźwięków, a nie zdań wielokrotnie złożonych z orzeczeniem, bo przecież słowa nie oddają stanów emocjonalnych i nie są zdolne wyrazić tego, co najważniejsze, oraz ponieważ nie za bardzo masz z kim podzielić tą refleksją."
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frombractwosamopogardy bractwosamopogardy viatutaj tutaj

June 05 2015

22:17
moowcat
22:16
moowcat
22:15
5040 74d6 500
A.Świrczyńska
22:14
2899 a8f3 500

staceythinx:

Super fun necklaces from Eclectic Eccentricity, a store for “the girl who is inquisitive of heart & inquiring of mind”.

moowcat
22:08
this isn't happiness™ peteski
moowcat
22:07
"(...) w środku jesteś spiętym, wystraszonym ciałkiem, które wolałoby porozumiewać się z otoczeniem za pomocą dziwnych dźwięków, a nie zdań wielokrotnie złożonych z orzeczeniem, bo przecież słowa nie oddają stanów emocjonalnych i nie są zdolne wyrazić tego, co najważniejsze, oraz ponieważ nie za bardzo masz z kim podzielić tą refleksją."
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frombractwosamopogardy bractwosamopogardy viatutaj tutaj
moowcat
22:06
Tęsknię do lat 
Do lat, do dni

Gdy kobiety strzegły tak 
Tajemnicy swoich ciał 
Tęsknię do dni, 
W które szły 
Z naszych snów

Kto okradł je z tajemnic 
Kto rozwiał domysłów mgły 
Kto strącił je z cokołów 
Na jaskrawy dosłowności bruk

Poćwiartowane ciała ich 
Sklepy mięsne, sterty mięs 
Bierz co chcesz 
Pośladek, pierś,
Gładkie uda, płaski brzuch

Jak na tacy wszystko masz 
Bierz, dotykaj,
Śliń i gnieć 
W oczach kamer 
W świetle lamp

Tak już będzie tu zawsze 
Wyzuci z uniesień kochania 
Orzą metodycznie 
Jak pługi głodną glebę

Tęsknota boli 
Tęsknota zabija mnie 
— "Tęsknota boli" Bogdan Loebl
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viatutaj tutaj

June 04 2015

moowcat
22:23
moowcat
22:23
Reposted fromFlau Flau viafajnychnielubie fajnychnielubie
22:22
7130 5e26 500

The Grand Budapest Hotel (2014)

Reposted fromcroatoan croatoan viaincoherence incoherence
moowcat
22:21
5722 a2d0 500
Les Amoureux | Émile Friant | 1888
22:20
5566 23c4 500

1910-again:

Lionello Balestrieri, Woman on a Paris Street at NIght 1924

moowcat
22:18
Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
Reposted fromtereseek tereseek viaAnivia Anivia
moowcat
22:14
Kobiety często boją się żyć swoją dzikością, ponieważ wtedy nie są już grzeczne i spokojne. A potrzeba bycia kochaną i lubianą jest u niektórych kobiet silniejsza od potrzeby życia swoją dzikością.
Niektóre kobiety nie potrafią cieszyć się swoją siłą. Raczej je ona przeraża. Tak bardzo ją tłumiły w sobie, że gdyby ją dopuściły do głosu - eksplodowałaby. 
Ale kobieta dzika chciałaby skontaktować kobiety z siłą, która nie przejeżdża po kimś jak czołg, lecz podnosi innych, jasno wskazuje im kierunek i nie bije na oślep
— Linda Jarosch, Anselm Grun "Królowa i dzika kobieta"
Reposted fromhormeza hormeza viakeeplooking keeplooking
moowcat
22:12Reposted fromolbaria olbaria viakeeplooking keeplooking
moowcat
22:12
6747 347e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakeeplooking keeplooking
moowcat
22:11
3113 0e21
Reposted frompulperybka pulperybka viakeeplooking keeplooking
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl